pavati

tepanje za “spavati”

Hoćeš ići pavati, malena?