papučar

muškarac bez stava, dozvoljava da žena njime u potpunosti upravlja

Nemoj bit takav papučar!