panjina

uvećanica od “panj” (definicija 1, definicija 2)

Lik je žešća panjina!