pandur

policajac

Panduri su jurili za njim, ali im je pobjegao u neki haustor.