Paki

Pakistanac

Znaš da su u kvart došla dva Pakija u zadnjih mjesec dana?