oš-neš (ne moraš)

Biraj: hoćeš ili nećeš.

Za ručak je grah. Oš-neš ne moraš.