orca

kretati se prema smjeru puhanja vjetra; ići u vjetar (brodom)

Do prve bove vozi se orca.