ofišl

znači službeno, jer čemu koristiti hrvatske riječi

Sad je ofišl, ministrica je tuka.