njurgati

prigovarati, žaliti se, negodovati

Nikad mu ništa ne valja, samo njurga.