njupa

faca, njuška; isto i labrta, usta – ono čime se njupa (jede)

Malo je falilo da mu njupu razbijem!