njukeza

špijun, izdajnik, policajac u civilu, cinker

Pred njim ni riječi, on je njukeza.