naroljati

Napiti.

Jučer su se tako naroljali da nisu znali za sebe.