nacipati se

junački se najesti, nažderati se

Bogami smo se dobro nacipali za Prvi maj.