na kvartu

novija varijanta za frazu “u kvartu” (Zagreb); dominira kod Purgera, posebno kod mlađe ekipe; gramatički nebulozno i kul

Tu sam s ekipom na kvartu, halamo nogač.