munjoz

trknuta osoba, ekscentrik

Koji je to munjoz, hoda u bermudama a vani minus dva.