muha si picu poreže

Izuzetno ravan rub.

Tak je ravno požbukao čoškove da si muha picu može porezati.