mrma

ekstazi, MDMA ulični naziv

(A) Je mrme? (B)Evo vadin malo..