mortus

1. umoran; 2. pijan

1. Mortus sam, idem spavati.; 2. On ne smije voziti, gle ga, mortus je.