morša

škrip(ac) (naprava za stezanje izradaka)

Stavili su mu malo jaja u moršu..