moralna horizontala

suprotno od moralne vertikale, osoba niskog ili nikakvog morala

Znaš koje je njeno ime na Fejsu? Moralna horizontala.