mokar kao miš

jako mokar

Padala je kiša, vratio se iz trgovine mokar kao miš.