mljuze

šatra za zemlju

Oni su htjeli da spuste me na mljuze. – Furio Đunta, Rispekt Đinajlu