mišker

Mladić sa izrazito razvijenom muskulaturom

Gle miškera kolko diže na benču