metar cvancik

o visini niskih ljudi

Ona sa svojih metar cvancik jedva nogama dođe do poda kad sjedi.