mdmica

odmilja za sintetičku drogu MDMA, ujedno aktivni sastojak nekada popularnog ekstazija

Fina pica i fina mdmica, to nam sad treba.