mdma

čita se kao riječ, ne kao kratica; MDMA, aktivni sastojak i ime istoimene droge, nekada dio miksa u ekstaziju

HČSP, MP3, HTTPS, NKVD, mdma…