matiša

matematika, uglavnom korišteno u kontekstu školskog premeta matematika

Dobia sam asa iz matiše jučer