matiš

školski predmet matematika

Iz matiša smo u gimnaziji promijenili desetak profa.