mašćoban

mastan

Hamburger vam je dobar, ali je malo previše mašćoban.