loza

rakija lozovača

Svako jutro jedna suha smokva i jedna loza!