Abeceda P

pepsa

Pepeljara

Dodaš pepsu da zgasim čik?

pepsika

kliker od tamnijeg stakla a la Pepsi Cola

Dam ti dva dvobojca za tu pepsiku.

perfa

skraćeno od perfektno

Perfa mi je ona suknja!

peri-deri

odjevni predmet u svakodnevnoj uporabi koji nije šteta zaprljati

Imaš lijepe hlače! – Ma to su peri-deri.

perilek

krpica ili spužvica kojom se pere posuđe

Ne buš valjda s perilkom brisal pod? Pa s tim suđe peremo!

perje

novac

Frajer ima perja da ti pamet stane.

Pero Pasuljče

Petar Grašo u srpskoj varijanti

Nisam znao da netko još uvijek sluša Peru Pasuljčeta.

peršinići

Daj pošišaj već jednom te peršiniće!

Ženski brkovi

pertla

vezica kojom se vežu cipele, žniranac, špigeta

Zaveži si pertle.

peško

homoseksualac

Peško, ne peško, šta me briga.

petarda

ocjena ili broj pet, izraz za nešto jako dobro

kaj buš mi kupila novu plejku? dobil sam petardu iz tjelesnog

petarda

pet golova u nogometu

Dobar ti je Hajduk, opet su primili petardu.

pič mač

eufemizam za “u pičku materinu”

Razlilo mi se mlijeko, pič mač!

pic pic

super, vrhunski, kak’ treba bit’, uredno

Sredil si je stanišku pic pic.

pica

odmilja za pičku, ženski spolni organ :: zahvale @admin_petra za listu sinonima!

Pica samo za tebe luči sokić sočni.

picajzl(a)

1. stidna uš; 2. sitničava ili pretjerano pedantna osoba

Šta sad cifraš to, nemoj biti takav picajzl, u redu je i ovako.

picajzla

1. sitničava osoba, pedant, cjepidlaka
2. stidna uš

E stari, jesi picajzla, glancaš taj auto cijelo jutro

pičalonze

seksi ženske cipele

Kakve sam danas pičalonze ubola! Moram ih što prije prošetati.

picati

bježati s nastave, markirati

Uvik san picavala sintaksu.

pićika

piće; anakrono, u điru kod generacije rođene početkom 60-ih

Draga, hoćeš ti malo pićike?

picin prkos

vrsta brade kod muškaraca

Kakav picin prkos ima, kak mu se to da izbrijavati

picin vrisak

brkovi i brada samo oko usta

Kak mu se da stalno izbrijavati taj picin vrisak?

pičiti

kretati se velikom brzinom

kako ti pičiš na tom bajku

pičkarati

Biti vulgaran, prostački kleti.

On kad je nadrkan samo pičkara.

pičketina

žensko meso, isto što i čiketina

E to je miris mlade pičketine!

pičkica

osoba (ob. muška) koja je vrlo osjetljiva, uvredljiva

Ponašaš se ko pičkica, ne možeš se uvrijediti baš na sve.

pičkotehničar

ginekolog

Nisam dugo bila kod pičkotehničara.

pičkulirati

psovati

On uopće ne zna govoriti a da ne pičkulira.

picmajstor

ginekolog

Zbog takvih stvari trebaš ići kod picmajstora.

picnuti (se)

lijepo se obući, ušminkati se, srediti se, spicati se

Kam’ ideš da si se tak’ picnula?