Abeceda M

muštrati

tjerati u red

Vidi šefa sale kak muštra onog malog konobara.

muterica

mama

Si mi se čul s mutericom? Bu došla čuvat decu?

mutić

mutant, u hrvatskim prijevodima X-Mena (posebno Ultimate X-Men u izdanju zagrebačkog Bookglobea)

Volio bih da sam mutić!

mutonja

pogrdno za mutanta, u hrvatskim prijevodima X-Mena (posebno Ultimate X-Men u izdanju zagrebačkog Bookglobea)

Mutonja, predaj se!

muvana

gužva, gungula, neorganizirano kretanje

Oni završe i odjednom nastane takva muvana da mi se izgubio iz vida.

muzika

trava, marihuana

E, ima šo muzike? Svira li što?

mvaži?

fanslation omiljene poštapalice Mr. Mackeya, školskog savjetnika u OŠ South Park. Mkay?

Droge su loše, mvaži?

pobrati maru / popiti maru

pobrati batine, dobiti batine

Kaj nikad nisi u kvartu pobral maru?