lajna

crta droge

Nikad nije bio lik za kolajnu, više za lajnu.