labos

laboratorij

Ženska u labosu je rekla da su u pet rezultati.