kvizaš

sudionik kvizova, posebno u pub-kviz varijanti

Neće snaša kvizaša, ma neće štrebera…