kušin

jastuk

Na moru ti za “jastuk” kažu “kušin”.