kurcobolija

stanje potpune nezainteresiranosti

Kad mi je krenula pričati o problemima na poslu uhvatila me teška kurcobolija.