kurčana

skraćeno za “kurčana medalja”

Evo ti kurčana.