kulji/a/e

Nešto što je više kul od čega drugoga.

Lik misli da je kulji od boga, a zapravo je totalni pakšu.