Kristinka

odmilja za Cristiana Ronalda

Nije se Kristinka sinoć naigrala protiv SAD-a!