krimos

kriminalac

Kao i svaki pravi krimos, ima jake veze u Gradskoj upravi.