koštihača

Kada jedan par skupi sve osim jednog para u beli.

Prošli smo, ovo je bila koštihača