kontrol frik

osoba koja opsesivno želi kontrolirati sve oko sebe

Eno ga kontrol frik, objašnjava ženama kako da orežu ruže.