konje!

namjerno izvratnje vokativa “konju!” u negramatičnu, seljačku verziju; alternativno, jedan od dokaz slabije pismenosti/usmenosti

Vrati se u štalu, konje!