kokoštihača

Kada jedan par skupi šest parova u beli.

Unatoč kokoštihači skoro ste pali.