kokati

ubijati

Mi smo ih onda trebali kokati kako su oni bježali.