ko drek u perju

skrivećke negdje bivati

I sad ti on tam sjedi ko drek u perju, a mi šljakamo.