Kifili!

uzvik tjeranja koga, “miči se”, “bježi”

Ajde spavati. Kifili!