kešovina

keš, lova, novac

Nema više kešovine, danas se dva paradajza kupuju na plastiku.