kenova

dubrovački ekvivalent izrazu “što ima novoga”

Kenova? – Evo, pomalo.